Vipps og bank

Vipps er en flott ting! Nå kan du sitte hjemme i godstolen og gi kollekt eller betale medlemskontingent for alle husets medlemmer, enten det er voksne eller barn. Du kan også gi kollekt eller en gave til vedlikehold av misjonshuset. NB! Når det gjelder medlemskontingent, så finner du prisen på den enkelte kontingent i teksten på Vippsnumrene (i Vipps-appen).


Her er en oversikt:


Misjonslaget:

Kollekt: Vippsnr. 651241

Medl.kont.: Vippsnr. 651242


Ungdomslaget

Kollekt: Vippsnr. 651256

Medl.kont.: Vippsnr. 651258


Søndagsskolen

Medl.kont.: Vippsnr. 651247


Maksiklubben

Medl.kont.: Vippsnr. 651249


Barneforeningen:

Medl.kont.: Vippsnr. 651251


Allidrett

Medl.kont.: Vippsnr. 651254


Julemessa:

Vippsnr. 127489


Drift/vedlikehold misjonshuset:

Gave: Vippsnr. 775836

Gave: Kontonr. 3260.11.30148