Vipps

Vipps er en flott ting! Nå kan du sitte hjemme i godstolen og gi kollekt/gave eller betale medlemskontingent for alle husets medlemmer, enten det er voksne eller barn. Du kan også gi kollekt eller en gave til vedlikehold av misjonshuset. NB! Når det gjelder medlemskontingent, så finner du prisen på den enkelte kontingent i teksten på Vippsnumrene (i Vipps-appen).


Misjonslaget: 91508

Ungdomslaget: 127488

Søndagsskolen: 127495

Maksiklubben: 127496

Barneforeningen: 507895

Barnegruppa: 736418

Allidrett: 579023

Strikkekafé: 762623

Julemessa: 127489

Drift/vedlikehold misjonshuset: 775836


Bank

 

Medlemskontingent til misjonslaget kan også betales til bankkontonr. 3260.07.85507

Gaver til drift/vedlikehold av misjonshuset kan gis til bankkontonr. 3260.11.30148