Teknikker-gruppe


Vi trenger teknikkere til møtene våre

Har du en drøm om å dra i spaker og skru på knotter? Da er du en potensiell teknikker!


Vi har en teknikkergruppe som møtes jevnlig, både for å lære og oppdatere seg. 

Du er hjertelig velkommen, og alle får opplæring i alle felt. 

Staben av teknikkere spenner fra ung til voksen, så her er plass til alle som er interessert!


Ta kontakt med Rolf Magne Breivik for mer informasjon.