Informasjon for medlemmer

Passord:

Enkelte av sidene på undermenyen er passordbeskyttet.

Som medlem kan du ta kontakt med noen i styret dersom du ikke har passord.

Eller du tar kontakt med en av administratorene på Infoskjermen. Se eget oppslag om dette på Infoskjermen.

Har du ikke Infoskjerm-app'en? Last ned og bruk koden 'Riska'!


Brukere av PC og Mac:

Før markøren over 'Medlemssider' i menyen over for å få fram undermenyen.