BIBELGRUPPER og foreninger

Stor menighet

Små fellesskap

Vi er skapt til å leve i fellesskap med andre i bygda vår, og med andre på jobb eller skole! Men vi trenger også tid til å være sammen med våre kristne brødre og søstre i mindre fellesskap. Derfor har vi bibelgrupper! Der kan vi dele av Guds ord, be for og med hverandre. Dersom vi opplever tunge tider i livet, blir små fellesskap verdifulle på en spesiell måte. I en bibelgruppe går vi gjennom en tekst i Bibelen, og samtaler om det vi forstår fra teksten. Deretter har vi mat og litt kaffi. 


Er du ny i forsamlingen, eller ønsker å være med i en bibelgruppe? Ta kontakt med:

Kristin Askeland (bibelgruppe ca. 30-40 år)

Mette Frafjord (bibelgruppe ca. 40-50 år)

Gudrun Thorsen (bibelgruppe ca. 50 år +)

Gladys Skjørestad (kvinneforening ca. 60 år +)

Arne Skjørestad (bibelgruppe menn ca. 60 år +)

“Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.”


1. John 4:11