Riska Misjonsforsamling NLM

styrer og råd

Under finner du presentasjon av medlemmene i

styret for misjonsforsamlingen,

eldsterådet og husstyret

Styret i misjonsforsamlingen

Medlemmene i styret velges for to år.

Formann velges for ett år.

 (Vararepresentantene sitter ett år.)

 • Rolf Magne Breivik, leder

  Her får du kontakt med Rolf Magne

 • Resten av styret består av:

  Jan Nessa, nestleder

  Beate Sandvik, sekretær

  Torbjørn Brennsæter, kasserer

  Jens Klingsheim

  Gunhild Fagerli (1. vara)

  Kjell Ove Nordbø (2. vara)

Eldsterådet

Eldsterådet er en del av menighetens lederskap og har et særlig hyrde- og læreansvar i menigheten. De eldstes hovedoppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, styret og menigheten.


Tre eldste velges av årsmøtet for tre år.

Leder og nestleder i styret er i tillegg medlemmer i eldsterådet.


Eldsterådet består av:


Lorents Nord-Varhaug (leder)

Thor Åge Vareberg

Harald Løland

Rolf Magne Breivik (leder i styret)

Jan Nessa (nestleder i styret)

Styret for Riska Misjonshus

(husstyret)

Runar Gausel (leder)

Tore Lillemo

Gerda Knutsen

Asle-André Sandhåland

Tjerand Askeland