Riska Misjonsforsamling NLM

styrer og råd

Under finner du presentasjon av medlemmene i

styret for misjonsforsamlingen,

eldsterådet og husstyret

Styret i misjonsforsamlingen

Medlemmene i styret velges av årsmøte for to år.

Formann velges for ett år.

 (Vararepresentantene sitter ett år.)

 • André Jacobsen, leder

  Her får du kontakt med André

 • Resten av styret består av:

  Jens Klingsheim, nestleder

  Beate Sandvik, sekretær

  Torbjørn Brennsæter, kasserer

  Ragnar Frafjord

  Jan Nessa (1. vara)

  Gunhild Fagerli Riska (2. vara)

Eldsterådet

Eldsterådet er en del av menighetens lederskap og har et særlig hyrde- og læreansvar i menigheten. De eldstes hovedoppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, styret og menigheten.


Tre eldste velges av årsmøtet for tre år.

Leder og nestleder i styret er i tillegg medlemmer i eldsterådet.


Eldsterådet består av:


Lorents Nord-Varhaug (leder)

Thor Åge Vareberg

Arne Skjørestad

André Jacobsen (leder i styret)

Jens Klingsheim (nestleder i styret)

Styret for Riska Misjonshus

(husstyret)

Runar Gausel (leder)

Roald Soma Nessa

Kjetil Riska

Tore Lillemo

Gerda Knutsen