Riska Misjonsforsamling NLM

styrer og råd

Under finner du presentasjon av medlemmene i

styret for misjonsforsamlingen,

eldsterådet og husstyret

Styret i misjonsforsamlingen

Medlemmene i styret velges for to år.

Formann velges for ett år.

 (Vararepresentantene sitter ett år.)

 • Rolf Magne Breivik, leder

  Her får du kontakt med Rolf Magne

 • Resten av styret består av:

  Jan Nessa, nestleder

  Beate Sandvik, sekretær

  Torbjørn Brennsæter, kasserer

  Jens Klingsheim

  Gunhild Fagerli Riska (1. vara)

  Kjell Ove Nordbø (2. vara)

Eldsterådet

Eldsterådet er en del av menighetens lederskap og har et særlig hyrde- og læreansvar i menigheten. De eldstes hovedoppgave er å være rådgivere og åndelige veiledere for styret og enkeltpersoner i forsamlingen.


Tre eldste velges av årsmøtet for tre år.

I tillegg er leder og nestleder i styret medlemmer i eldsterådet.


Eldsterådet består av:


Lorents Nord-Varhaug (leder)

Thor Åge Vareberg

Harald Løland

Rolf Magne Breivik (leder i styret)

Jan Nessa (nestleder i styret)

Styret for Riska Misjonshus

(husstyret)

Runar Gausel (leder)

Tore Lillemo

Gerda Knutsen

Asle-André Sandhåland

Tjerand Askeland