BØNNEMØTER

Bønnemøter på Riska Misjonshus

Onsdager kl. 19.00

Torsdager kl. 21.00


Ved møteaksjoner har vi bønnemøte 30 minutter før møtestart.

"Felles Bønnefellesskap" i Riska

Sted og datoer høsten 2020: