JESUS og BIBELEN i sentrum

Vi er en misjonsforsamling tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 


På misjonshuset samles både barn og voksne hver uke til forskjellige arrangement. Du finner en oversikt i fanene øverst på denne siden. Kanskje kjenner du oss best for "Julamesså" som vi arrangerer hvert år? 

Julemesa i Riskahallen er godt besøkt av mange fra bygda vår, og har eksistert i over 40 år!


Litt mer om den organisasjonen vi tilhører:

NLM består av misjonsforsamlinger/-lag i hele landet.

NLM driver mange barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

NLM driver en rekke leirsteder.

NLM driver lokalradiostasjoner og gir ut misjonsblad både på nett og papir.

NLM driver gjenbruksbutikker.

NLM driver misjonsarbeid og bistand i flere land i verden.


NLM står for en bibeltro og konservativ kristendom, med Jesus og hans ord i sentrum.

Du er velkommen til alle våre arrangement på Riska Misjonshus!


Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go". Kodeord er "Riska".

Forsamlingen:

Vanlige mennesker

Forsamlingen vår består av personer i alle aldre og alle livssituasjoner! Vi går på skole, jobber eller er hjemmeværende. Vi er små, store, unge og gamle, friske, syke, spreke, enslige, gifte, frimodige eller stille...ja hele spekteret! 


Men en ting har vi felles: 

Vi ønsker å leve i troen på Jesus Kristus, og leve i hans plan med livene våre. Vi tror at vi kan komme til Jesus som vi er, og at vi er elsket av ham. Vi vet at Jesus kom for å frelse hele verden, derfor ønsker vi å dele dette fantastiske budskapet med alle!


"Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 

Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir dere bygd opp

til en bolig for Gud i Ånden."


Efeserne 2:19-22

Vi har  

søndagsmøte

Forsamlingen samles til søndagsmøte enten kl 11.00 eller kl 19.00. 


Som hovedregel har vi formiddagsmøter alle søndager unntatt den siste måneden, som er kveldsmøte. På kveldsmøtene har vi som oftest nattverd."Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

én kropp, én Ånd,

slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,

én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far,

han som er over alle og gjennom alle og i alle."


Efeserne 4: 3-6