Invitasjon til å komme med innspill til regionens handlingsplan

Innspill kan gis på vegne av et fellesskap eller på vegne av en selv.


Fra e-post fra regionkontoret:

"Strategien som ble vedtatt på GF, setter en retning for vårt arbeid, vi ønsker å jobbe målbevisst mot de målene som strategien har satt. I den forbindelse ønsker Misjonssambandet sørvest å invitere deg til å komme med innspill til utarbeidelsen av en konkret handlingsplan for regionen. Vi må presisere at vi ønsker innspill til regionens handlingsplan, men at det selvfølgelig også er av stor verdi at hvert fellesskap og arbeidslag utarbeider egne handlingsplaner. Om noen spørsmål virker irrelevant for din institusjon, vil vi allikevel oppfordre deg til å komme med dine kommentarer i det siste spørsmålet på hvert punkt. Frist for svar: 30. november 2022."Her er tre linker:

Innspillsskjema til handlingsplanen

Samtale om arbeidet med handlingsplanen mellom regionleder Kolbjørn Bø og prosjektleder Mons Gunnar Selstø

Den vedtatte strategien på GF 2022, "Dere skal være mine vitner"


Forslag på kandidater til regionårsmøtet 2023

Valgnemnda har startet arbeidet med å skaffe kandidater til regionårsmøtet  til våren.

De ønsker forslag på kandidater til:

 - regionstyret

 - barne- og ungdomsrådet

 - ny valgnemnd


Har du forslag på kandidater, så meld fra innen 20. november til:

André Jacobsen (formann), e-post eller tlf. 907 22 969

Jens (nestformann), e-post eller tlf. 951 16 327


De trenger ikke være spurt på forhånd.

Valgnemnda vil gjøre sine vurderinger og spørre aktuelle kandidater.

Formann/nestformann vil formidle forslag til valgnemnda.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.