Kalender oktober 2023

Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go", kodeord "Riska"

Månedens misjonsfelt: Japan

Kollekt: Vipps 91508Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Siste møte i møteuke:

Taler: Preben Solvang

Søndag    1.   kl. 11:00

 

Søndag    8.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Steinar Mjølsnes

Søndag  15.   kl. 11:00    Norea-møte med Svein Anton Hansen

Onsdag  18.   kl. 19:00   Kveldsmøte, tale Steinar Harestad


Forsamlingsdag:

Søndag   22. kl. 11:00

Kongesøndag, andakt Sigrid Voster

Medlemsmøte m/middag

 

Søndag    29.  kl. 19:00   Kveldsmøte m/nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 27/8, 10/9 under møtet, 24/9, 1/10 under møtet, 29/10, 19/11, 10/12

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: (ikke fastsatt)

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. trinn / partallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

30/10 på Misjonshuset

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.