Kalender november 2023

Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go", kodeord "Riska"

Månedens misjonsfelt: Sentral-Asia

Kollekt: Vipps 91508Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag    5.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Lorents Nord-Varhaug

Søndag  12.   kl. 11:00    Kongesøndag, andakt Kari Nordhus

Søndag  19.   kl. 19:00   Kveldsmøte m/nattverd


Julemesse i Riskahallen:

Fredag 24. og lørdag 25.

Tale av Marit Andersen

 

Bibeltimer:

Torsdag 30. og fredag 1.

Med Birger Helland


Søndagsskole:

Datoer: 27/8, 10/9 under møtet, 24/9, 1/10 under møtet, 29/10, 19/11, 10/12

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: (ikke fastsatt)

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. trinn / partallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

27/11 på Bedehuset

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.