Kalender januar 2024

Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go", kodeord "Riska"

Månedens misjonsfelt: Øst-Afrika

Kollekt: Vipps 91508Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag  7.   kl. 17:00    Nyttårsfest, tale Kolbjørn Bø

Søndag 14.  kl. 11:00    Kongesøndag, andakt Kari Synnøve Nord-Varhaug

Onsdag 17.  kl. 19:00    Kveldsmøte, tale Ove Sandvik

Søndag  21.  kl. 11:00    Formiddagsmøte med Åpne Dører,

                                       tale Trond Kjartan Michaelsen

Onsdag 24.  kl. 19:00    Kveldsmøte, tale Magne Vatland

Søndag  28.  kl. 19:00    Kveldsmøte med nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 28/1 søndagsskolefrokost, 11/2 (under møtet),17/3 (under møtet),

              7/4 (under møtet), 28/4, 5/5, 26/5 felles søndagsskoletur (?)

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene


Barnekor:

- Kl. 17:15, torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene,

   fra ca. 4 år


Strikke-café:

Datoer: (ikke fastsatt)

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer:  (ikke fastsatt)

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 mandager unntatt skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. trinn / partallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

29. januar Kirken

26. februar Frikirken

29. april Betel

27. mai Misjonshuset

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.