Kalender februar 2024

Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go", kodeord "Riska"

Månedens misjonsfelt: Mongolia

Kollekt: Vipps 91508Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag  4.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Morten Nord-Varhaug

 

Møteuker:

Talere: Magne Birkedal begge ukene

           Andreas Gundersen uke 1

           Jon Håvard Gundersen uke 2

Uke 1: Tirsdag 6. - Søndag 11.

           Tirsdag-fredag kl. 19:00, lørdag kl. 18:00, Kongesøndag kl. 11:00

Uke 2: Tirsdag 13. - Søndag 18.

           Tirsdag-torsdag kl. 19:00, fredag barnelagsbasar kl. 18:00,

            lørdag kl. 18:00, søndag kl. 11:00

 

Søndag  25.  kl. 19:00    Kveldsmøte med nattverd


Søndagsskole:

Datoer:  28/1 søndagsskolefrokost, 11/2 (under møtet),17/3 (under møtet),

              7/4 (under møtet), 28/4, 5/5, 26/5 felles søndagsskoletur (?)

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene


Barnekor:

- Kl. 17:15, torsdager i oddetallsuker unntatt skoleferiene,

   fra ca. 4 år


Strikke-café:

Torsdager kl. 18:00-21:00

(datoer annonseres på Infoskjermen)


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer:  (ikke fastsatt)

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 mandager unntatt skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. trinn / partallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

29. januar Kirken

26. februar Frikirken

29. april Betel

27. mai Misjonshuset

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.