Kalender desember 2023

Følg oss gjerne på Infoskjermen med app'en "Infoskjermen Go", kodeord "Riska"

Månedens misjonsfelt: "Julekampanjen"

Kollekt: Vipps 91508Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Bibeltimer:

Torsdag 30. og fredag 1.

Med Birger Helland

 

Søndag   3.   kl. 11:00     Formiddagsmøte, tale Ole Andreas Meling,

                                        sang Anna og Olene

Lørdag    9.    kl. 17:00     Vi synger julen inn med julegrøt

Søndag  17.   kl. 11:00     Kongesøndag, andakt Kari Synnøve Nord-Varhaug

Søndag  24.   kl. 15:00     Julemøte, tale Morten Nord-Varhaug


Søndagsskole:

Datoer: 27/8, 10/9 under møtet, 24/9, 1/10 under møtet, 29/10, 19/11, 10/12

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: (ikke fastsatt)

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. trinn / partallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

(ingen i desember)

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.