Kalender november 2022

Månedens misjonsfelt: Vest-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Nyhet dette semesteret:

Strikke-café - se datoer lenger nede


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 6.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Enok Thorsen

Søndag 13.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte), andakt Anders

                                       Lindefjeld, presentasjon av konfirmantene


Julemesse i Riskahallen

Fredag 18.    kl. 19:00 Møte, tale Kåre Johan Lid, sang Horisont

Lørdag 19.    kl. 11:00 Møte, tale Kåre Johan Lid, sang Morten Samuelsen

                     kl. 15:00  Barnemøte, andakt Kari Synnøve Nord-Varhaug

                     kl. 19:00 Minikonsert med Morten Samuelsen

Salg av varer, åresalg, tombola og kafé hele dagenSøndag 27.   kl. 19:00    Kveldsmøte med nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 28/8 (felles oppstart), 18/9 (under form.møte), 25/9,

23/10 (under form.møte), 30/10, 27/11, 11/12


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer i høst: 8. sept., 6. okt., 3. nov., 8. des.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden,

16/11 med Kari Synnøve Nord-Varhaug


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Info kommer

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn

   NB! DET ER IKKE ALLIDRETT PÅ MAUDLAND DENNE HØSTEN


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


BønnefellesskapMisjonshuset 29/8, Bedehuset 26/9, Kirken 31/10, Frikirken 28/11

                            Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.