Bønnemøter

Bønnemøter på Riska Misjonshus

Onsdager kl. 19.00

torsdager kl. 21.00


Ved møteaksjoner har vi bønnemøte 30 minutter før møtestart.

"Felles Bønnefellesskap" i Riska

Datoer våren 2019:

28. januar kl. 21.00 på Riska Misjonshus

25. mars kl. 21.00 på Bedehuset

29. april kl. 21.00 i Kirken

27. mai kl. 21.00 i Frikirka


Datoer våren 2018:

29. januar, kl. 21.00 i Frikirka

30. april, kl. 21.00 Riska Misjonshus

28. mai, kl. 21.00 på Bedehuset.Datoer høst 2017: 

25. september, kl. 21.00 på Riska Misjonshus

30. oktober, kl.21.00 på Bedehuset

27. november, kl. 21.00 i Kirken