Velkommen til 

RISKA misjonsforsamling


Koronavirus

Vi fortsetter i dugnaden for smittevern knyttet til Koronaviruset (COVID 19)  Helsemyndighetene og kommunen anbefaler flere begrensede tiltak.  Vi vil være med å begrense smitten så mye som mulig.  Riska Misjonsforsamling NLM følger selvsagt myndighetenes anbefalinger. 

Alle våre møter og arrangement på Misjonshuset utgår, frem til vi får nye retningslinjer å forholde oss til.  Styret vil fortløpende holder dere orientert.  Vi ber alle våre lags ledere følge nøye med på kommunen og helsemyndighetenes anbefalinger.

 

Vi minner om at radiokanalen pTtro har møtetime kl. 11.00 på søndag. Om noen ønsker å gi en kollekt, kan man bruke Vippskontoen til Riska Misjonshus som er 91508. 

 

Styreleder Enok Thorsen

JESUS og BIBELEN i sentrum

Vi er en forsamling tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

NLM er Norges største misjonsorganisasjon. 


Misjonshuset samles både barn og voksne hver uke til forskjellige arrangement. Du finner en oversikt i fanene øverst på denne siden.

Kanskje kjenner du oss best for "Julamesså" som vi arrangerer hvert år? 

Julamesså i Riskahallen er godt besøkt av mange fra bygda vår, og har eksistert i over 40 år!


Litt mer om den organisasjonen vi tilhører:

NLM driver barnehager, grunnskoler og videregående skoler over hele Norge.

NLM driver lokalradiostasjoner, gjenbruksbutikker og magasin.

NLM driver bistand og misjonsarbeid i flere land i verden.


NLM står for en bibeltro og konservativ kristendom, med Jesus og Hans ord i sentrum.

Du er velkommen til alle våre arrangement på Misjonshuset!

Forsamlingen:

Vanlige mennesker

Forsamlingen vår består av personer i alle aldre! 

Vi går på skole, jobber eller er hjemmeværende. 

Vi er små, store, unge, og gamle, friske, syke, spreke, enslige, gifte, frimodige eller stille...., ja hele spekteret! 


Men en ting har vi felles: 

Vi ønsker å leve i troen på Jesus Kristus, og leve i hans plan med livene våre. Vi tror at vi kan komme til Jesus som vi er, og at vi er elsket av ham. Vi vet at Jesus kom for å frelse hele verden, derfor ønsker vi å dele dette fantastiske budskapet med alle!


"Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 

Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir dere bygd opp

til en bolig for Gud i Ånden."


Efeserne 2:19-22

Vi har  

søndagsmøte

Forsamlingen samles til søndagsmøte

enten kl 11.00 eller kl 19.00. Søndagsmøter kl 11.00 er 1., 2., 3. søndag i måneden,

søndagsmøter kl 19.00 er 4. søndag i måneden."Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

én kropp, én Ånd,

slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,

én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far,

han som er over alle og gjennom alle og i alle."


Efeserne 4: 3-6

Velkommen til Riska Misjonshus

Riska Misjonshus ligger fint plassert rett bak Riskahallen!

Nedenfor Misjonshuset finnes friområdet med innebandybane, fotballbane, skateramper og lekeplass. 

Området er kalt "misjonsmarkå" på folkemunne! 


Adresse: Nøtteskjellveien 11, 4310 Hommersåk

Postadresse: postboks 50, 4395 Hommersåk

Epost: post@riska-misjonshus.no

Søndagsmøter: kl 11.00 eller kl 19.00 (se møteoversikt)