Riska Misjonshus

styrer og komitéer

Det skal mange til for å holde arbeidet og aktivitetene i gang på misjonshuset.

Under finner du presentasjon av medlemmene i styret for Riska Misjonsforsamling NLM, 

samt en oversikt over komitéene vi har.

Styret i forsamlingen

Formann og øvrige medlemmer i styret velges av forsamlingen.

Formann velges for ett år og de andre for to.

 (Varareprensentanene sitter ett år.)

 • André Jacobsen, formann

  Her får du kontakt med André

 • Resten av styret består av:

  Jens Klingsheim, nestformann

  Beate Sandvik, sekretær

  Torbjørn Brennsæter, kasserer

  Ragnar Frafjord

  Jan Nessa (1. vara)

  Gunhild Fagerli Riska (2. vara)

Andre styrer og råd mv.:

 • Eldsterådet
 • Styret for ungdomslaget
 • Diakonitjenestegruppe
 • Husstyret