Kalender oktober 2022

Månedens misjonsfelt: Mongolia

Kollekt: Vipps 651241


Nyhet dette semesteret:

Strikke-café - se datoer lenger nede


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Møteuke:

27. september - 2. oktober

Talere: Jon Håvard Gundersen hele uka

           Martin Lindhjem torsdag, fredag og søndag

Tirsdag/onsdag/fredag kl. 19:00, torsdag m/maksiklubbasar kl. 18:00,

lørdag kl. 18:00 pizza etter møtet, søndag kl. 11:00

Maksiklubbasar på torsdag

Bønnemøte en halv time før møtene  begynner

Sang:

 - Tirsdag: Riskakameratene

 - Onsdag: Ganddalkameratene

 - Fredag: Martin Lindhjem

 - Lørdag: Therese Jørgensen og Thor Åge Vareberg

 - Søndag: Virkelig Fri

 

Søndag 9.     kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte), andakt Hilde Malde

Onsdag 12.  kl. 19:00    Bibelkveld, tale Einar Krogedal

Søndag 16.   kl. 11:00    Formiddagsmøte

Søndag 23.   kl. 11:00    Formiddagsmøte

                     kl. 13:00    Medlemsmøte m/enkel middag

Søndag 30.   kl. 19:00    Kveldsmøte med nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 28/8 (felles oppstart), 18/9 (under form.møte), 25/9,

23/10 (under form.møte), 30/10, 27/11, 11/12


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer i høst: 8. sept., 6. okt., 3. nov., 8. des.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Info kommer

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


BønnefellesskapMisjonshuset 29/8, Bedehuset 26/9, Kirken 31/10, Frikirken 28/11

                            Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.