Kalender oktober 2021

Månedens misjonsfelt: Etiopia

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Møteuke:

Tirsdag 28. september - søndag 3. oktober

Taler Stein Sandvik

 - tirsdag/onsdag/fredag kl. 19:00

 - torsdag/lørdag kl. 18:00, maksiklubbasar på torsdag

 - søndag kl. 11:00


Søndag 10.   kl. 11:00    Familiemøte, tale Magne Vatland

Søndag 17.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Einar Krogedal

Søndag 24.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Torbjørn Hovland

Søndag 31.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd

Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, 20/10 andakt Reidun Østhus


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 3/10 under formiddagsmøte kl. 11:00 og 31/10 kl. 10:30


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 8/10 og 22/10

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap:

Frikirken 25/10

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.