Kalender november 2021

Månedens misjonsfelt: Japan

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 7.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Robin Mork

Søndag 14.   kl. 11:00    Familiemøte, tale Kjetil Malde,

                                       sang Sofie og Linnea Egeland


Julemesse fredag 19 .- lørdag 20.:

Fredag:

Møte kl. 19:00, tale Nils Kåre Strøm, sang Rett kurs

Loddsalg og kveldsmat

Lørdag:

Møte kl. 11:00, tale Nils Kåre Strøm, sang Rett kurs

Salg av lefser, røkt fisk/laks m.m., småkaker,

eplejuice, håndarbeid og diverse varer

Sang- og musikkmøte kl. 18:00 med Rett kurs,

andakt Nils Kåre Strøm

Loddsalg og matsalg etter møtet

NB! Personer med luftveisinfeksjon eller som har pågående

koronautbrudd i husstanden, kan ikke delta


Søndag 28.   kl. 19:00    Kveldsmøte, vitne- og bønnemøte m/nattverd


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden (NB! Utgår denne måneden)


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 7/11 under formiddagsmøte kl. 11:00 og 28/11 kl. 10:30

NB! For den eldste gruppa (6.-7. trinn)  blir det ikke søndagsskole

28/11, men samling hos Torbjørg-Kari lørdag kveld 27/11


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 5/11 og 19/11

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap:

Betel 29/11

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.