Kalender mars 2023

Månedens misjonsfelt: Indonesia

Kollekt: Vipps 651241Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 5.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Endre Østerhus

Søndag 12.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte)

 

Barnemøter:

Onsdag 15. og torsdag 16 kl. 17:30

Andakt Magne Vatland

 

Tirsdag 21.   kl. 18:00    Årsmøte

Onsdag 22.   kl. 19:00   Bibelkveld med Erik Nordbø

Søndag 19.   kl. 11:00   Formiddagsmøte

Søndag 26.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 29/1 søndagsskolefrokost (NB! Utgår),

             5/2 (under formiddagsmøte), 26/3,

             2/4 (under formiddagsmøte), 30/4, 7/5,

             dato ikke satt for felles søndagsskoletur

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: 12/1, 23/2, 23/3 og 20/4.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Ikke fastsatt

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

Datoer: 30/1 Betel, 27/2 Misjonshuset, 27/3 Bedehuset, 24/4 Kirken

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.