Kalender mars 2022

Månedens misjonsfelt: Indonesia

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 6.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Steinar Mjølsnes

Tirsdag 8.     kl. 18:00    Årsmøte

Søndag 13.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Arvid Bjerga

Onsdag 16.   kl. 19:00    Bibelkveld, tale Jakob Middelthon (Jakobs brev)

Søndag 20.   kl. 11:00    Familiemøte (utdeling av 4-årsbok)

 

Barnemøter:

Onsdag 23,   kl. 17:30    Andakt Kathe Elin Jacobsen

Torsdag 24.   kl. 17:30    Andakt Gunhild F. Riska

  

Søndag 27.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd, tale Einar Krogedal

 

Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, 16/3 Thor Åge Vareberg

                                                              og Therese Jørgensen

Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 13/3 og 27/3, søndagsskolefrokost kl. 10:30,

                                                               påmelding tlf. 488 66 640
Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 11/3 og 25/3

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap: Kirken 28/3 kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.