Kalender mai 2023

Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika

Kollekt: Vipps 651241Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Lørdag 6.     kl. 11:00    Konfirmasjonsmøte,

                                      Årets konfirmanter:

                                      Isak Hermansen, Jonathan R. Usken,

                                      Lucas Nordbø og Sofia F. Kalviknes

                                      Tale av Lorents  Nord-Varhaug

Onsdag 10.   kl. 19:00   Bibelkveld med Kåre Vigdel

Søndag  14.   kl. 11:00   Formiddagsmøte,

                                       tale Morten Nord-Varhaug

Søndag  21.   kl. 11:00   Formiddagsmøte,

                                       tale Trond Kjartan Michaelsen

Temamøter:

Asbjørn Kvalbein

Torsdag 25. og fredag 26., begge dager kl. 19:00

To timer hver kveld med kaffipause

 

Mandag  29.                   Pinsemøte med nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 29/1 søndagsskolefrokost (NB! Utgår),

             5/2 (under formiddagsmøte), 26/3,

             2/4 (under formiddagsmøte), 30/4, 7/5,

             14/5 søndagsskoletur med Riskafjord til Lindøy

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: 12/1, 23/2, 23/3 og 20/4.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Ikke fastsatt

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

Datoer: 30/1 Betel, 27/2 Misjonshuset, 27/3 Bedehuset, 24/4 Kirken

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.