Kalender mai 2022

Månedens misjonsfelt: Etiopia

Kollekt: Vipps 651241


Regionårsmøte:

Lørdag  21.mai, IMI Forum Stavanger


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 1.     kl. 11:00    Konfirmasjonsmøte, tale Kolbjørn Bø

                                       Årets konfirmanter: Håvard Lauvås, Benjamin Nessa

                                       og Anders Horve Bergsholm

Søndag 8.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Trond Kjartan Michaelsen

                                       (Åpne Dører)

Onsdag 11.   kl. 19:00   Bibelkveld, tale Jakob Middelthon (Jakobs brev)

Søndag 15.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Egil Skutlaberg

Tirsdag 17.   kl. 18:00    Familiefest (AVLYST)

 

Bibeltimer torsdag 19. og fredag 20.:

 - taler Jon Georg Fiske

 - to timer hver dag fra kl. 19:00

 - kaffepause mellom timene, pluss pizza på fredag

 

Søndag 22.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte), andakt Jon Peder Samdal,

                                       sang Joanna og Sarah Goa

Søndag 29.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd

 

Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden: 18. mai Elsa og Gudleik Himle


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 8/5 og søndagsskoletur 22/5 kl. 13:00

(felles med de andre søndagsskolene i bygda)


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 6/5

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap: Betel 30/5 kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.