Kalender juni 2023

Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika

Kollekt: Vipps 651241Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 4.     kl. 11:00    Formiddagsmøte

Søndag 11.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte)

Onsdag 14.   kl. 19:00   Bibelkveld med Alfred Salte

Søndag  18.   kl. 11:00   Formiddagsmøte,

Søndag  25.   kl. 19:00   Kveldsmøte m/nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 29/1 søndagsskolefrokost (NB! Utgår),

             5/2 (under formiddagsmøte), 26/3,

             2/4 (under formiddagsmøte), 30/4, 7/5,

             14/5 søndagsskoletur med Riskafjord til Lindøy

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: 12/1, 23/2, 23/3 og 20/4.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Ikke fastsatt

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

Datoer: 30/1 Betel, 27/2 Misjonshuset, 27/3 Bedehuset, 24/4 Kirken

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.