Kalender januar 2022

NB! Vi følger de til enhver til gjeldende korona-regler


Månedens misjonsfelt: Øst-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 9.     kl. 19:00    Planlagt nyttårsfest utgår pga. Korona-restriksjoner

                                       erstattes av et ordinært kveldsmøte, tale Ove Sandvik,

                                       begrensning 50 stk., påmelding på SMS tlf. 907 22 969

Søndag 16.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale John Håvard Gundersen

Søndag 23.   kl. 11:00    Familiemøte med dåp, tale Enok Thorsen

Søndag 30.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd, tale Einar Krogedal


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, NB! Avlyst i januar


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 16/1, søndagsskolefrokost 30/1 utgår/utsettes

NB! For den eldste gruppa (6.-7. trinn)  blir det ikke søndagsskole

16/1, men samling hos Karl lørdag kveld 8/1


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 28/1

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap: Misjonshuset 31/1 kl. 21:00


Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.