Kalender februar 2023

Månedens misjonsfelt: Nord-Afrika

Kollekt: Vipps 651241Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 5.   kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Enok Thorsen,

                                   søndagsskole

Møteuker:

Uke 1:  Tirsdag 7. - søndag 12.

Einar Krogedal tirsdag-torsdag

Magne Vatland fredag-søndag

 - Tirsdag kl. 19:00

 - Onsdag kl. 19:00, Per og Karstein

 - Torsdag kl. 19:00

 - Fredag kl. 19:00, Fredliners

 - Lørdag kl. 18:00: Gaute Melberg, pizza-kveld

 - Søndag kl. 11:00: Kongesøndag (familiemøte)

Uke 2:  Tirsdag 14.- søndag 19.

Magne Vatland alle dagene

 - Tirsdag kl. 19:00: Eivind Ydstebø

 - Onsdag kl. 19:00: Riskakameratene

 - Torsdag kl. 19:00, Therese Jørgensen og Thor Åge Vareberg

 - Fredag kl. 18:00: Barnelagsbasar

 - Lørdag kl. 18:00: Sosialt med lasagne etter møtet

 - Søndag kl. 11:00


Søndag 26.  kl. 19:00  Kveldsmøte m/nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 29/1 søndagsskolefrokost (NB! Utgår),

             5/2 (under formiddagsmøte), 26/3,

             2/4 (under formiddagsmøte), 30/4, 7/5,

             dato ikke satt for felles søndagsskoletur

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: 12/1, 23/2, 23/3 og 20/4.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Ikke fastsatt

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

Datoer: 30/1 Betel, 27/2 Misjonshuset, 27/3 Bedehuset, 24/4 Kirken

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.