Kalender februar 2022

Månedens misjonsfelt: Stor-Kina

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 6.     kl. 11:00    Formiddagsmøte med dåp, tale Bjarne Ydstebø

Søndag 13.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Arvid Bjerga

 

Møteuker:

15.-20., tirsdag-fredag kl. 19:00, lørdag kl. 18:00 m/pizzakveld,

             søndag kl. 11:00

22.-27., tirsdag- søndag kl. 19:00

Taler: Sverre Hovda (Magne Birkedal torsdag siste uke)

Sang: 15.:  Edvin og Eivind Ydstebø

          16.:  Therese Jørgensen og Thor Åge Vareberg

          19.:  Arild Melberg

          20.:  Elisabeth Skartveit og Astrid Asdahl

          23.:  Gruppe fra Hinna

          25.:  Brit Jorunn Hovda

          26.:  Anny Askeland og Gaute Melberg


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, NB! Utgår i februar


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 13/2


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 11/2 og 25/2

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap: Bedehuset 28/2 kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.