Kalender desember 2022

Månedens misjonsfelt: "Julekampanjen"

Kollekt: Vipps 651241


Nyhet dette semesteret:

Strikke-café - se datoer lenger nede


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Temamøter:

Torsdag 1. og fredag 2.

Taler: Espen Ottosen

To timer hver dag fra kl. 19:00

Temaer: "Hva gjør vi når troen angripes?"

              "Å tenke kristent om seksualitet og samliv"

Kaffipause mellom timene


Søndag 4.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Eirik Nordbø

Lørdag 10.    kl. 18:00    Vi synger julen inn m/julegrøt, andakt Martin Lindhjem

Søndag 18.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte), andakt Kari Nordhus

Lørdag 24.    kl. 15:00    Julemøte


Søndagsskole:

Datoer: 28/8 (felles oppstart), 18/9 (under form.møte), 25/9,

23/10 (under form.møte), 30/10, 27/11, 11/12


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer i høst: 8. sept., 6. okt., 3. nov., 8. des.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Info kommer

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn

   NB! DET ER IKKE ALLIDRETT PÅ MAUDLAND DENNE HØSTEN


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


BønnefellesskapMisjonshuset 29/8, Bedehuset 26/9, Kirken 31/10, Frikirken 28/11

                            Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.