Kalender desember 2021

NB! Vi følger de til enhver til gjeldende korona-regler


Månedens misjonsfelt: "Julekampanjen"

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Bibeltimer torsdag 2. og fredag 3.:

 - taler Jakob Trodahl

 - to timer hver dag fra kl. 19:00

 - tema: Jesu budskap til menighetene:

   "Tiden er nær!" og "Jeg vet hvor du bor!"

 - kaffepause mellom timene


Søndag 5.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Ole Andreas Meling,

                                       sang Eva Skartveit og Astrid Asdahl
                                       presentasjon av neste års konfirmanter

Søndag 12.   kl. 17:00    Vi synger julen inn / grøtfest, andakt Werner Larsen

Søndag 19.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Alfred Salte, maks. 50 ("først til mølla")

Fredag 24.    kl. 15:00    Julemøte, tale Gjermund Øygarden, maks. 50 (påmelding tlf. 920

                                       27 559), møtet streames, søk opp Riska Misjonshus på YouTube


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, treff 15/12 avlyses av smittevernhensyn


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 5/12 under formiddagsmøte kl. 11:00


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 3/12

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap:

Ingen samlinger i desember

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.