Kalender april 2023

Månedens misjonsfelt: Stor-Kina

Kollekt: Vipps 651241Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 2.     kl. 11:00    Formiddagsmøte

  

Påskemøter:

Torsdag 6.     kl. 19:00   Pasjonsmøte m/nattverd

Fredag   7.     kl. 19:00   Langfredag

Søndag 9.      kl. 11:00   1. påskedag

Mandag 10.   kl. 19:00   2. påskedag

Taler: Steinar Harestad (unntatt torsdag)

 

Søndag 16.   kl. 11:00    Kongesøndag (familiemøte)

Onsdag 19.   kl. 19:00   Bibelkveld med Terje Thorsen

Søndag  23.   kl. 11:00   Formiddagsmøte

Søndag  30.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd


Søndagsskole:

Datoer: 29/1 søndagsskolefrokost (NB! Utgår),

             5/2 (under formiddagsmøte), 26/3,

             2/4 (under formiddagsmøte), 30/4, 7/5,

             dato ikke satt for felles søndagsskoletur

Søndagsskole under formiddagsmøte kl. 11:00, ellers kl. 10:30.


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Strikke-café:

Datoer: 12/1, 23/2, 23/3 og 20/4.

Kl. 18:00-21:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag)

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer: Ikke fastsatt

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etasje: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap

Datoer: 30/1 Betel, 27/2 Misjonshuset, 27/3 Bedehuset, 24/4 Kirken

Alle samlinger kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.