Kalender april 2022

Månedens misjonsfelt: Nord-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 3.     kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Steinar Mjølsnes,

                                       sang Kristina Idsø og Liv Jorunn Høllesli

Søndag 10.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Enok Thorsen, dåp

 

Påskemøter:

Torsdag 14.   kl. 19:00   Skjærtorsdag, pasjonsmøte m/nattverd

Fredag  15.   kl. 19:00   Langfredag, tale Enok Kråkenes

Søndag 17.   kl. 11:00   1. påskedag, tale Terje Thorsen

Mandag. 18. kl. 19:00   2. påskedag, tale Terje Thorsen

 

Søndag 24.   kl. 19:00    Kveldsmøte, tale Torgeir Lauvås,

                                       sang Thor Åge Vareberg m.fl.  

 

Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdag i måneden, den 20/4 kommer Johnny Vågen


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 24/4


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 8/4 og 22/4

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap: Frikirken 25/4 kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.