Riska Misjonshus

styrer og komitéer

Det skal mange til for å holde arbeidet og aktivitetene i gang på misjonshuset.

Under finner du presentasjon av medlemmene i styret for Riska Misjonsforsamling NLM, 

samt en oversikt over komitéene vi har.

Styret i forsamlingen

Formann og øvrige medlemmer i styret er valgt av forsamlingen. Formann velges for ett år og de andre for to.

 (varareprensentanene sitter ett år). I styret legges en plan for møtene, hvilke tema som skal tales over og årshjulet følges opp.

 • Enok Thorsen, formann

  Her får du kontakt med Enok!

 • Resten av styret består av:

  André Jacobsen, nestformann

  Beate Sandvik, sekretær

  Torbjørn Brennsæter, kasserer

  Ragnar Frafjord

  Tore Skretting

Andre styrer og komiteer:

 • Eldsteråd
 • Styre for ungdomslaget
 • Styret i maksiklubben
 • Styret i søndagsskolen
 • Matkomité
 • Julemessekomité
 • 17. mai-komité
 • Diakonitjenestegruppe
 • Husstyret