Møtevert gruppe


Har du lyst å ønske folk velkommen til Misjonshuset?

Da er "møtevert" en flott oppgave for deg! 

Vi ønsker personer med et smil og et varmt blikk! 


Hva gjør en møtevert?

Du møter i litt god tid, tar på deg "møtevert"-skilt, og setter fram tegnesaker/leker til barna.

Deretter setter du fram pappkopper/servietter på anretningsbordet i gangen. Blander saft på kjøkken.

Du står i døra og ønsker folk velkommen før møtet starter. (smiler, men trenger ikke håndhilse ;) )

Du samler inn kollekten dersom møtelederen ikke har ordnet med andre.

Ta plast o.l av maten før møtet er slutt, slik at det er klart til å forsyne seg når bordverset toner ut.

Fint om du kan være med å rydde litt etterpå, men er møteleders ansvar. Husk å legge "møtevert"-skiltet tilbake!


Ta kontakt med Kath Elin og André Jacobsen dersom du ønsker å være med som møtevert!