Kalender september 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Nord-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 5.     kl. 11:00    Formiddagsmøte


Forsamlingsweekend:

Fredag 10. - søndag 12. september

Utsyn Misjonssenter, Finnøy

Nærmere informasjon kommer til

forsamlingen på Infoskjerm-app'en


Tirsdag 14.   kl. 18:00    Medlemsmøte

Søndag 19.   kl. 11:00    Formiddagsmøte

Lørdag 25.    kl. 11:00    Konfirmasjonsmøte (utsatt fra i vår)

Søndag 26.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd


Møteuke:

Tirsdag 28. september - søndag 3. oktober

Taler Asbjørn Handeland

Alle dager kl. 19:00 unntatt søndag kl. 11:00


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse


Bibellesing:

Sidesal/søndagssskolerom 1. etg.: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.