Kalender november 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Japan

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 7.     kl. 11:00    Formiddagsmøte

Søndag 14.   kl. 11:00    Familiemøte


Jullemesse fredag 19 .- lørdag 20.:

Taler: Nils Kåre Strøm

Sang: Rett kurs


Søndag 28.   kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 7/11 under formiddagsmøte kl. 11:00 og 28/11 kl. 10:30

NB! For den eldste gruppa (6.-7. trinn)  blir det ikke søndagsskole

28/11, men samling hos Karl Lauvås lørdag kveld 27/11


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 5/11 og 19/11

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap:

Betel 29/11

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.