Kalender november 2020

NB! Endringer kan komme


Månedens misjonsfelt: Stor-Kina

 

Fra 9/11 er det innført regler med en begrensning på 50 stk. pr. arrangement


Møter/samlinger i hovedsalen:


Søndag 1.    kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Birger Helland

Søndag 8.    kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Arne Jørgensen (Lys over land)

Onsdag 11.  kl. 18:00  Medlemsmøte - NB! Utsatt pga. korona

Søndag 15.  kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Jon Håvard Gundersen

                    kl. 19:00  Kveldsmøte, tale Terje Thorsen

 

Julemessa 20.-21. november:

  NB! Dessverre avlyst pga. korona

  Hovedlotteriet ble imidlertid avholdt (i stor grad digitalt)

  Mer informasjon og liste over vinnere på "Julamesså" sin Facebook-side

 .

Søndag 22.  kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Gunvor A. Nærland

                    kl. 19:00  Kveldsmøte, tale Sverre Hovda

Søndag 29.  kl. 19:00  Kveldsmøte m/nattverd, tale Kristoffer Ueland


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden,

NB! Dessverre avlyst denne måneden pga. korona


Søndagsskole:

Kl. 10:30, datoer denne måneden: 29/11


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå   

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse

NB! Dessverre ingen allidrett ut 2020 pga. korona


Bibellesing:

Loftsstua: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl 21:00