Kalender mars 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Mongolia

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Søndag 7.      kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Terje Thorsen

                                       - streames her
Tirsdag 9.      kl. 18:00  Årsmøte - NB! Utsatt til 25/5

Søndag 14.    kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Øyvind Solheim

                                       - streames her

 

Barnemøter onsdag 17. og torsdag 18.:

Begge samlingene kl. 17:30

Andakt Hilde Malde

 

Søndag 21.    kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Alfred Salte

                                       - streames her

Søndag 28.    kl. 11:00  Digitalt møte, tale Enok Thorsen

                                       - streames her


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Denne måneden: 14/3 kl. 11:00


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00