Kalender mai 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Øst-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Søndag 2.      kl. 11:00    Digitalt møte - UTGÅR

Søndag 9.      kl. 11:00    Digitalt møte, tale Enok Kråkenes

                                         - streames her

Søndag 16.    kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Enok Thorsen

Mandag 17.   kl. 18:00    Familiefest - UTGÅR

Mandag 24.   kl. 19:00    2. pinsedagsmøte, tale Anders Lindefjell

Tirsdag 25.    kl. 18:00    Årsmøte

Søndag 30.    kl. 19:00    Kveldsmøte m/nattverd, tale Georg Mork


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 9/5 kl. 11:00


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00