Kalender juni 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Stor-Kina

Kollekt: Vipps 651241


Regionårsmøte:

NB! Planlagt regionårsmøte lørdag 5. juni

er utsatt til lørdag 28. august


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Søndag 13.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Martin Lindhjem

Søndag 20.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Gunvor Afework Nærland

Søndag 27.   kl. 11:00    Formiddagsmøte, tale Odd Dubland (Hans Nielsen Hauge)


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: Ingen


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene, ingen samlinger i juni

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene, ingen samlinger i juni


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: Ingen samlinger i juni

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse

   Ingen samlinger i juni


Bibellesing:

Sidesal/søndagssskolerom: Tirsdager kl. 20:00, siste samling 8/6


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.