Kalender januar 2021

NB! Endringer kan komme


Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika


Nyttårsmøte, Region sørvest, lørdag 9. januar

Misjonshuset Haugesund kl. 12:00 og kl. 14:00

Møtene streames til ulike bedehus i regionen

Carsten Hjort Pedersen: "Den moderne fariseismen"


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Søndag 10.   kl. 18:00  Nyttårsfest

Søndag 17.   kl. 11:00  Formiddagsmøte

Søndag 24.   kl. 11:00  Formiddagsmøte

Søndag 31.   kl. 19:00  Kveldsmøte m/nattverd


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Kl. 10:30, datoer denne måneden: (ikke satt enda)


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

Første samling etter nyttår begge foreninger er 7/1


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 15/1

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse

   Første samling etter nyttår Maudland skole er 11/1


Bibellesing:

Loftsstua: Tirsdager kl. 20:00

Første samling etter nyttår er 5/1


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00