Kalender januar 2021

NB! Endringer kan komme


Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika


Nyttårsmøte, NLM region sørvest, søndag 10. januar

Digitalt møte kl. 11:00 streames her

Carsten Hjort Pedersen: "Den moderne fariseismen"


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Søndag 10.   kl. 18:00  Nyttårsfest - NB! Utgår

Søndag 17.   kl. 11:00  Formiddagsmøte - Møtet streames her

Søndag 24.   kl. 11:00  Formiddagsmøte

Søndag 31.   kl. 19:00  Kveldsmøte m/nattverd


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Kl. 10:30, datoer denne måneden: (ikke satt enda)


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00