Kalender desember 2021

Månedens misjonsfelt: "Julekampanjen"

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedforsamlingen:

 

Bibeltimer 2.-3. desember:

 - taler Jakob Trodahl

 - to timer hver dag fra kl. 19:00

 - kaffipause mellom timene


Søndag 5.     kl. 11:00    Formiddagsmøte

Søndag 12.   kl. 17:00    Vi synger julen inn / grøtfest

Søndag 19.   kl. 11:00    Familiemøte

Fredag 24.    kl. 15:00    Julemøte


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden, 15/12 andakt Eivind Johannes Lindtjørn


Søndagsskole:

Datoer denne måneden: 5/12 under formiddagsmøte kl. 11:00


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:15 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. trinn:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 3/12

- Maudland skole 2.-7. trinn:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   partallsuker 2.-4. trinn / oddetallsuker 5.-7. trinn


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal/søndagsskolerom 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00


Bønnefellesskap:

Ingen samlinger i desember

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.