Kalender desember 2020

NB! Endringer kan komme


Månedens misjonsfelt: De unådde (julekampanje)


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Søndag 6.     kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Trond Michalsen (Åpne Dører)

Søndag 13.   kl. 18:00  Vi synger julen inn

Søndag 20.   kl. 11:00  Formiddagsmøte, tale Einar Krogedal

Torsdag 24.  kl. 15:00  Julemøte


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Kl. 10:30, datoer denne måneden: 13/12


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

Siste samling før jul begge foreninger er 3/12


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse

NB! Dessverre ingen allidrett ut 2020 pga. korona


Bibellesing:

Loftsstua: Tirsdager kl. 20:00

Siste samling før jul er 15/12


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl 21:00