Kalender april 2021

NB! Endringer kan komme

Ang. Korona:

Vi følger de til en hver til gjeldende regler ang. mulighet til å avholde arrangement

og hvordan arrangementene skal avvikles, bl.a. antall deltakere


Månedens misjonsfelt: Vest-Afrika

Kollekt: Vipps 651241


Møter/samlinger i hovedsalen:

 

Påskemøter 2., 4. og 5. april:

Tale: Stein Sandvik og Inge Sirevåg

Langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag, alle kl. 11:00

Det blir digitale møter som streames her

(Planlagt vitne-/nattverdmøte skjærtorsdag utgår)

 

Søndag 11.      kl. 11:00  Digitalt møte, tale Magne Vatland

                                         - streames her

Søndag 18.      kl. 11:00  Digitalt møte, tale Kåre Eidsvåg

                                         - streames her

Søndag 25.      kl. 11:00  Digitalt møte, tale Birger Helland

                                         - streames her


Formiddagstreff:

Kl. 11:30 den 3. onsdagen i måneden


Søndagsskole:

Denne måneden: 25/4 kl. 10:30 - NB! Utgår


Barneforeninger:

- Ungbjørka barnelag, 4 år - 4. klasse:

   Kl. 17:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene

- Maksiklubben, fra 5. klasse:

   Kl. 18:30 oddetallsuker unntatt skoleferiene


Ungdomsmøter:

I kjelleren på misjonshuset fra 8. klasse (annen hver fredag):

Sjekk RMUL på Facebook


Allidrett:

- Riskahallen fra 8. klasse:

   Kl. 20:00, kafé på misjonshuset etterpå

   Datoer denne måneden: 

- Maudland skole 2.-7. klasse:

   Kl. 17:00 hver mandag unntatt i skoleferiene,

   oddetallsuker 2.-4. klasse / partallsuker 5.-7. klasse


Bibellesing:

Ungdomskjelleren: Tirsdager kl. 20:00


Bønnemøter:

Sidesal 1. etg.: Onsdager kl. 19:00 og torsdager kl. 21:00